Confidentialitate

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, topspin.ro are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra.

Scopul colectarii datelor este: informarea membrilor / clientilor (Cumparatorilor) privind situatia contului lor de pe topspin.ro, informarea membrilor / clientilor privind evolutia si starea comenzilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite, activitati comerciale, de promovare a produselor si serviciilor, de marketing, de publicitate, media, administrative, de dezvoltare, de cercetare de piata, de statistica, de urmarire si monitorizare a vanzarilor si comportamentul consumatorului.

Prin completarea datelor dvs. in formularul de creare de cont si/sau de Comanda declarati ca acceptati neconditionat ca datele dvs. personale sa fie incluse in baza de date topspin.ro,  si va dati acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate.

Prin citirea prezentului ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Totodata, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dvs. personale si de a solicita stergerea totala sau partiala a acestora.

Topspin.ro tratează serios securitatea datelor. Aplicăm un nivel adecvat de securitate și, prin urmare, am pus în aplicare proceduri fizice, electronice, precum și administrative rezonabile pentru a proteja datele pe care le colectăm contra distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, divulgării neautorizate, sau accesul la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate în alt mod. Politicile noastre de securitate a informațiilor și procedurile sunt strâns aliniate cu dezvoltarea tehnologică și sunt revizuite periodic și actualizate după cum este necesar, pentru a satisface nevoile afacerii noastre, schimbările tehnologice și obligaţiile stabilite prin reglementări.

Accesul la datele personale se acordă numai acelui personal, furnizorilor de servicii sau afiliaţilor/ colaboratorilor Companiei, ce justifică necesitatea de a cunoaşte informaţiile respective, motivată de desfăşurarea activităţii, sau care cer informaţiile de care au nevoie pentru a-şi îndeplini sarcinile.